#สหัสวรรษไล้ท์่ติ้ง #โคมไฟ #หลอดไฟ #led#อุปกรณ์ไฟฟ้า #สายไฟ

9 ข้อ ควรรู้เรื่อง ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน

สหัสวรรษไลท์ติ้ง, คลองถม, วันนี้มาแชร์ความรู้ เกี่ยงกับมาตรฐาน ปลั๊กพ่วง , รางปลั๊กไฟ, ชุดสายไฟต่อพ่วง, รางปลั๊กไฟ, รางสายไฟ, ค่ะ

9 ข้อ ควรรู้เรื่อง ปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐาน

1.เต้าเสียบต้องเป็นไปตาม มอก.166-2549 

 Plug

2.ในรางปลั้กไฟที่ได้ มอก.2432-2555 นั้น ภายในเต้ารับนั้น ต้องมีการระบุ L N Ground ให้ชัดเจน

 Socket Plug

3.ในรางปลั้กไฟที่ได้ มอก.2432-2555 นั้น จะไม่สามารถใช้ฟิวส์ได้ แล้ว จะต้องเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์หรือ เซอร์กิตสวิตซ์ ที่ได้มาตรฐาน IEC หรือ มอก. เท่านั้น

Fuse Switch

4.ภายในเต้าเสียบที่มีอยู่ในรางปลั้กนั้นต้องมี ม่านนิรภัยกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปด้วย

Receptacle Socket

5.สายไฟต้องมาตรฐาน 11-2553 หรือ 955 หรือ เทียบเท่า เช่น IEC60227 และขนาดสาย ต้องเป็น 3x0.75,1.0,1.5 sqm ตามที่มาตรฐานระบุเท่านั้น

Wire Cable

6.หน้าตาเต้ารับในรางปลั้กไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและมิติการเสียบของ มอก.166-2549 หรือเทียบเท่า

7.ในตัวสินค้า ต้องมีเครื่องหมายพร้อมเลขกำกับ ตามรูป

Stardard sign

8.ในรางปลั้กไฟที่ได้ มอก.2432-2555นั้น อุปกรณ์ที่ใช้ยึดหรือน็อต ห้ามใช้ 2 แฉกหรือ 4 แฉก

Screw

9.ตามมาตรฐาน มอก. 2432-2555 นั้น Ground ห้ามเป็น Ground หลอกต้องสัมผัสลงดินเท่านั้น สังเกตง่ายๆ คือ ช่อง Ground ต้องมีทองเหลือง พร้อมกับเต้าเสียบต้องเป็น 3 ขา กลม

 ชุดสายพ่วง (Extension Cord Sets)

ชุดสายพ่วง หรือ ตลับสายไฟ คือ ชุดที่ประกอบด้วยสายไฟอ่อน พร้อมเต้าเสียบโดยด้านหนึ่งประกอบเข้ากับเต้ารับหลายเต้ารับ ซึ่งมักนิยมใช้งานกันทั่วไปแทบทุกบ้าน

ควรเลือก ปลั๊กพ่วง หรือ โรลล์ปลั๊ก ที่มีสวิตซ์แบบทนกระแส และมีฟิวส์เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าเกิน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมาก หากเมื่อเราไม่ใช้งานแล้วทำการปิดสวิตซ์นั้นไว้เสีย อีกทั้งยังช่วงป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเกินอีกด้วย

ข้อควรระวัง ในการใช้สายพ่วงให้ถูกวิธี

  • ห้ามใช้ชุดสายพ่วงขด เป็นม้วนหรือขมวดเป็นปม หรืออยู่ในที่ ๆ ไม่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี เพราะเท่ากับเป็นการจำกัด หรือ ลดขนาดพิกัดของกระแสไฟฟ้าภายในสายไฟลง อาจก่อให้เกิดความร้อนสูง จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ 
  • ห้ามต่ออนุกรมระหว่างชุดสายพ่วงหลาย ๆ ชุด เมื่อต้องนำไปใช้งานในที่่ไกล ๆ เพราะอาจทำให้เกิดความร้อนและมีแรงดันไฟฟ้าตกปลายทาง

วิธีวัดความยาวสายไฟ ของชุดสายพ่วง

วัดจากปลายสุดที่จัดของเต้าเสียบ (จุดที่1) ถึงขั้วสายดินของเต้าเสียบช่องแรก (จุดที่2) ของชุดสายพ่วง 

 Power Extension

  

ขอขอบคุณข้อมุล/ ภาพ: จาก Toshino Living Simplicity

สนใจติดต่อ

สหัสวรรษ ไล้ท์ติ้ง, คลองถม ,mlnlighting

 Tel:  02-622-9881, 02 6229882, 02 6229883

Email:  millen9595@gmail.com

Line ID: millenniumlight, 0887860296, 0887860297,0982804790,

 

โคมไฟ ,อุปกรณ์,ไฟฟ้า, ขายปลีก ส่ง,ราคาถูก,คลองถม ,วัดตึก,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟโมเดริน, โคมไฟเพดาน ,โคมไฟสวยๆ,หลอดled,ดาวไลท์, ดาวไลท์led,ปลั๊กพ่วง,สายพ่วง,รางปลั๊กไฟ,