#สหัสวรรษไล้ท์่ติ้ง #โคมไฟ #หลอดไฟ #led#อุปกรณ์ไฟฟ้า #สายไฟ

ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน (1)

ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน คือ

ชุดสายพ่วง คือ ผลิตภัณฑ์เต้าเสียบ และเต้ารับ หยิบยกได้ที่มีสายไฟฟ้าประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเกิน 50 โวลต์ แต่ไม่เกิน 440 โวลต์และมีกระแสไฟฟ้ากำหนดไม่เกิน 16 แอมแปร์

Power EXtension

การสร้างชุดสายพ่วง ประกอบด้วย

  1. เต้ารับ
  2. เต้าเสียบ
  3. สายไฟฟ้า
  4. อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน
  5. สวิตซ์ไฟฟ้า
  6. เครื่องหมายและฉลาก ที่ต้องระบุ
  7. รายละเอียดอื่น ๆ ฯลฯ

 

1. เต้ารับ  

1.1 เป็นเต้ารับ 3 รูเสียบ มีขั้วสายดิน มาตรฐานประเทศไทย (เต้ารับ Universal ไม่สามารถใช้ได้)

1.2 มีตัวปิดช่อง (Shutter) ซึ่งเมื่อเสียบขาปลั๊กรูเดียวไม่สามารถเสียบลงได้ ต้องเสียบ 2 ขาพร้อมกันเท่านั้น

1.3 มีสัญลักษณ์ Marking ระบุทางเดินกระแสไฟฟ้า (N,L,G)

1.4 มาตรฐานอ้างอิง มอก. 166-2549 และ มอก.2162-2556

Socket with Shutter

2. เต้าเสียบ

2.1 เป็นแบบ 3 ขากลม ซึ่งเป็นเต้าเสียบ 2 ขั้ว พร้อมขั้วสายดิน มีฉนวนกันกระแสไฟฟ้าที่โคนขาปลั๊กไฟเพื่อป้องกันการสัมผัสโคนขาปลั๊กไฟ

2.2 ขาทั้ง 3 ขา ต้องไม่สามารถหมุนออกได้

2.3 กระแสของเต้าเสียบต้องไม่น้อยกว่าเต้ารับ (แอมแปร์)

2.4 แรงดันเต้าเสียบ และเต้ารับต้องเท่ากัน

2.5 มี Marking ระบุ ผู้ผลิต,รหัสสินค้า,แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (250V.), กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์), ทางเดินกระแสไฟฟ้า (N,L,G) และเลขที่ มอก.166-2549

2.6 มาตรฐานอ้างอิง มอก.166-2549

Plug

3. สายไฟ (Wire Cable)

3.1 ต้องใช้สายไฟชนิดกลม และมี 3 ขั้วเท่านั้น (สาย VCT หรือ IEC53 60227)

3.2 แรงดันไฟฟ้าของสายไฟต้องไม่ต่ำกว่าของเต้ารับ และเต้าเสียบ

3.3 มี Marking ระบุ ผู้ผลิต, รหัสชนิดของสายไฟ (IEC53), แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (300/500V), จำนวนแกน และพื้นที่หน้าตัด (Sq.mm) , อุณหภูมิสูงสุดของตัวนำบนสายไฟ (70C.) และเลขที่ มอก.11-2553

3.4 มาตรฐานอ้างอิง มอก. 11-2553

Socket Power

 

 ขอบคุณข้อมูล จาก Toshino

 

 สนใจติดต่อ

สหัสวรรษ ไล้ท์ติ้ง, คลองถม ,mlnlighting

T. 02-6229881, 02-6229882, 088 7860296, 0887860297

Email:  millen9595@gmail.com

Line ID: millenniumlight, 0887860296, 0887860297,0982804790,

โคมไฟ ,อุปกรณ์,ไฟฟ้า, ขายปลีก ส่ง,ราคาถูก,ในย่านคลองถม ,วัดตึก,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟโมเดริน, โคมไฟเพดาน ,โคมไฟสวยๆ,หลอดled,ดาวไลท์, ดาวไลท์led,