#สหัสวรรษไล้ท์่ติ้ง #โคมไฟ #หลอดไฟ #led#อุปกรณ์ไฟฟ้า #สายไฟ

ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน (2)

สวัสดีค่ะ สหัสวรรษไลท์ติ้ง, คลองถม ขอแชร์ความรู้ เกี่ยวกับ ชุดสายพ่วง ที่ได้มาตรฐาน ตอนที่ 2 ต่อจากบทความ ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน ตอนที่1 ค่ะ 

โดยปกติ ในการสร้างชุดสายพ่วงประกอบด้วย เต้ารับ, เต้าเสียบ, สายไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน, สวิตช์ไฟฟ้า, เครื่องหมาย และฉลาก ที่ต้องระบุ ,รายละเอียด อื่น ๆ ฯลฯ ซึ่ง บทความ ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน (1) ได้กล่าวถึง เรื่องเต้ารับ,เต้าเสียบ, สายไฟฟ้า แล้ว  ครั้งนี้ จะกล่าวถึงหัวข้อต่อไป ดังนี้

 วิธีการวัดความยาวสายไฟ ,ปลั๊กพ่วง, สายพ่วงที่ได้มาตรฐาน

     วิธีการวัดความยาวสายไฟ ให้วัดจากปลายสุดที่จับของเต้าเสียบ (จุด1) ถึงขั้วสายดินของเต้าเสียบช่องแรก (จุด2) ของชุดสายพ่วง

(ดังรูป)

Power Extension

 

อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน

 • จำนวนเต้ารับตั้งแต่ 3 ช่องขึ้นไปต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ( 2 ช่อง มีหรือไม่มีก็ได้)
 • อุปกรณ์ที่ใช้ได้คือ Circuit Breaker หรือ Circuit Switch  (Fuse ใช้ไม่ได้)
 • กระแสไฟฟ้าที่กำหนดของอุปกรณ์ป้องกันต้องไม่เกินที่กำหนดในชุดสายพ่วง
 • มาตรฐานอ้างอิง IEC60934

Circuit Breaker

สวิตช์ไฟฟ้า

 • เป็นอุปกรณ์เสริม จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ถ้าใส่ต้องมีมาตรฐานบังคับ
 • มาตรฐานอ้างอิง มอก. 824-2551 หรือ IEC61058

เครื่องหมายและ ฉลาก ที่ต้องระบุ

 • กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์)
 • แรงดันไฟฟ้า (โวลต์)
 • เครื่องหมายการค้า
 • รุ่นสินค้า
 • กำลังไฟฟ้าสูงสุด (วัตต์)

วิธีคำนวณกำลังไฟฟ้า = แรงดันไฟฟ้า (ให้ใช้ 230โวลต์) คูณ กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) เช่น 230V x 10A = 2300W (กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถระบุได้ คือ 2300W)

ดังรูปประกอบ

Power Strip Socket

รายละเอียด อื่น ๆ 

 • ผลิตภัณฑ์ต้องผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
 • น๊อตต้องไม่เป็นหัว 4 แฉก หรือ หัวแบน
 • USB ใส่ได้ ยังไม่มีมาตรฐานบังคับ
 • MOV (Surge Protection) ยังไม่มีมาตรฐานบังคับ (ณ. ปัจจุบัน)
 • โรงงานต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ก่อนผลิตสินค้า มอก.
 • ผลิตภัณฑ์ต้องได้ IP20 ป้องกันสิ่งแปลกปลอมตั้งแต่ขนาด 12.5 มม. เข้าไปได้

ขอขอบคุณข้อมูล เอกสาราจาก TOSHINO LIVING SIMPLICITY

หมายเหตุ:  เนื้อหาในบทความทั้ง 2 ตอนนี้ (ชุดสายพ่วงที่ได้มาตรฐาน 1 และ 2) จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นกับ ตัวแทนจำหน่ายสินค้า แบรนด์ Toshino และ Cookies เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้เข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่เท่านั้น  โดยใช้ภาษาที่เข้าใจจ่ายดังนั้น ข้อมูลดังกล่าว ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงร่วมกับเอกสารจากทาง สมอ.ได้

 

ด้วยความปรารถนาดี จาก

สนใจติดต่อ

สหัสวรรษ ไล้ท์ติ้ง, คลองถม ,mlnlighting

 Tel:  02-622-9881 , 02-6229882, 02-6229883

Email:  millen9595@gmail.com

Line ID: millenniumlight, 0887860296, 0887860297,0982804790,

 โคมไฟ ,อุปกรณ์,ไฟฟ้า, ขายปลีก ส่ง,ราคาถูก,คลองถม ,วัดตึก,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟโมเดริน, โคมไฟเพดาน ,โคมไฟสวยๆ,หลอดled,ดาวไลท์, ดาวไลท์led,