#สหัสวรรษไล้ท์่ติ้ง #โคมไฟ #หลอดไฟ #led#อุปกรณ์ไฟฟ้า #สายไฟ

มารู้จักหน่วยไฟฟ้ากันก่อน

มารู้จักหน่วยไฟฟ้ากันก่อน

สวัสดีค่ะ สหัสวรรษไล้ท์ติ้ง วันนี้ ขอแชร์ข้อมูล การประหยัดพลังงาน  พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การผลิตพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการจึงต้องมีการวางแผนที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและผู้ใช้ไฟฟ้าทุก ๆ ท่าน การประหยัดไฟฟ้า เพื่อประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทราบ

หลอดประหยัดไฟ Philips

มารู้จักหน่วยไฟฟ้าก่อน 

  • พลังงานไฟฟ้า หรือ กำลังไฟฟ้า หมายถึงความสิ้นเปลืองไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการใช้ในการทำงาน มีหน่วยเป็นวัตต์ กิโลวัตต์ เมกะวัตต์
  • พลังงานไฟฟ้า หมายถึง ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการใช้ติดตามจำนวนระยะเวลาในขณะใช้งาน มีหน่วยเป็นกิโลวัตตชั่วโมง หรือ หน่วย หรือ ยูนิต 

1 กิโลวัตต  คือ 

1 กิโลวัตต = 1,000 วัตต์
1 เมกะวัตต์ = 1,000 กิโลวัตต์
  = 1,000,000 วัตต์
1 กิโลวัตต์ชั่วโมง = 1 ยูนิต หรือ 1 หน่วย
  = หลอดไฟ 100 วัตต เปิดนาน 10 ชั่วโมง
  = อุปกรณ์ไฟฟ้า 1,000 วัตต์ใช้งาน 1 ชั่วโมง
จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ = จำนวนวัตต x จำนวนชั่วโมงใช้งาน/ 1000 วัตต
                 

ตัวอย่าง โทรทัศน์ ขนาด 21 นิ้ว กินกำลังไฟฟ้า 120 วัตต เปิดใช้งานวันละ 8 ชั่วโมงทุกวัน ถ้าอัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.50บาท พอครบ 1 เดือนคำนวณที่ 30วัน จะต้องเสียค่าใช้ไฟฟ้า 52 บาท/เดือน

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติม ตามมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย

 ตู้ไฟฟ้า

บ้านเรือน  ระบบไฟฟ้า 1 เฟส  แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ความถึ่  50 เฮิรตซ์

โรงงานอุตสาหกรรม ระบบไฟฟ้า 3 เฟส แรงดันไฟฟ้า  380 โวลต์ ความถึ่ 50 เฮิรตซ์

เบื้องต้นของการประหยัดไฟฟ้า ต้องเริ่มจากการเลือกซื้อ การใช้งานอย่างถูกวิธี และ การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า หากปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และ ยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าไปได้อีกนาน

 

 

สนใจติดต่อ

สหัสวรรษ ไล้ท์ติ้ง, คลองถม ,mlnlighting

 Tel:  02-622-9881, 02-622-9882,

Email:  millen9595@gmail.com

Line ID: 0887860296, 0887860297,0982804790,millenniumlight,

 

โคมไฟ ,อุปกรณ์,ไฟฟ้า, ขายปลีก ส่ง,ราคาถูก,คลองถม ,วัดตึก,โคมไฟตกแต่ง,โคมไฟโมเดริน, โคมไฟเพดาน ,โคมไฟสวยๆ,หลอดled,ดาวไลท์, ดาวไลท์led,Spotlight,Led,Philips,สปอตไลท์ส่องสว่าง,ไฟส่องถนน,โคมไฟตกแต่งราคาถูก,โคมไฟนอกอาคาร,โคมไฟกันน้ำ,โคนไฟหัวเสา,