บริการส่งสินค้าโดย Grab 

  • ลูกค้าสามารถเรียก Grab มารับสินค้าที่ สหัสวรรษไลท์ติ้ง,คลองถม 
  • หากลูกค้าไม่สะดวก สหัสวรรษไลท์ติ้ง, คลองถม ยินดีเรียกให้ค่ะ (ค่าขนส่ง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ) 
  • สะดวก, ประหยัด, ปลอดภัย, รวดเร็ว, งบไม่บานปลาย

Grab